پاركت لمنيت هاي ضمانت نامه دار

 ضمانت نامه پاركت لمينت باراباس

يكي از دلايل براي نشان دادن كيفيت يك محصول را ميتوان كاراي ضمانت نامه هاي آن محصول دانست به همين منظور ما در اين مطلب ميخواهيم به شما نمونه هايي از ضمانت نامه هاي پاركت لمنيت هاي باراباس را ارائه بدهيم.

اين شركت پاركت لمينت را از زمان فروش آن به خريدار اصلي براي استفاده تجاري يا مسكوني در موارد ذيل ضمانت مي كند:

-عدم رنگ پريدگي در مقابل نور غيرمستقيم خورشيد

-مقاومت در برابر لكه

-درست و صحيح بودن كليك هاي نگهدارنده

ضمانت شامل آسيب هاي ناشي از موارد زير نمي شود:

-نصب غيراصولي از سوي نصاب

-استفاده غلط مثل خراشيدگي، برش يا آسيب ايجاد شده به وسيله جسم سخت

-قرار گرفتن در معرض دماي زيادتر از حد استاندارد

-آسيب ناشي از آب

-نگهداري نادرست

-حوادث غيرمتقربه (سيل،زلزله و ...)

لازم به يادآوري است ضمانت و تعهد اين محصول مشمول نمايندگاني است كه داراي لوح نمايندگي يا تائيديه از سوي اين شركت باشند.

قبل از نصب پاركت 

-پانل (صفحه ها) را زير نور مناسب نگاه كنيد تا مطمئن شويد نقصي ندارند.

-اين محصول براي استفاده در اتاق هاي مرطوب مانند حمام و سونا مناسب نمي باشد.

-فرش كردن لمينت بايستي به سبك چيدمان شناور انجام شود ، به هيچ شكل نبايد به زمين چسبانده ،ميخ شده و يا ثابت شود.

-زير كف بايد كاملا خشك،همتراز،تميز و سخت باشد.

-ناهمواري كف كه بيشتر از 3 ميلي متر در هر متر باشد بايستي با ماستيك پوشيده شده و صاف شوند.

-ابزارهاي اتصالي را (با حداقل 2 سانتي متر پهنا) مابين اتاق هاي انفرادي و در اتاق هايي كه بلندتر و يا پهن تر از 8 متر مي باشند قرار دهيد.

-اولين پانل را طوري قرار دهيد كه زبانه آن رو به ديوار باشد.از فاصله دهنده استفاده كنيد تا مطمئن شويد فاصله لازم تا ديوار را رعايت كرده ايد.(2/1 سانت الي 5/1 سانت)

-لطفا دستورالعمل نصب را كاملا رعايت نماييد.در موارد نصب نامناسب پاسخگوي هيچگونه مطالبه ضمانت نخواهيم بود.

كاغذ ديواري

پاركت لمنيت

نوشته شده توسط نادر رفيعي | ۱۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۳:۴۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |